Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Welkom bij iusmentis.com

Internetrecht: Actualiteiten en commentaar

De laatste berichten van de Iusmentis blog

Tele2 gaat klanten afsluiten als zij simkaart met 06-nummer in router gebruiken

De Nederlandse provider Tele2 gaat beginnen met het afsluiten van consumenten als zij hun simkaart »»

Toch nog even over die uitlegbaarheid van AI uitspraken

Analyses van AIs zijn niet meteen naar uitleg of verklaringen om te zetten, schreef ik »»

Is het valsheid in geschrifte om andermans TTL aan te passen?

Sorry, beetje nerdtitel. Via Twitter de vraag: DNS TTL violations is a controversial topic. It »»

Hoe verhoudt het portretrecht zich tot de AVG?

Een lezer vroeg me: Ik ben beroepsfotograaf en maak graag spontane fotos van straatbeeld, waarbij »»

Op een technisch natuurgetrouwe foto zit natuurlijk geen auteursrecht

Als je als fotograaf je best doet om je onderwerp zo natuurgetrouw, duidelijk en correct »»

Mag mijn werkgever me persoonlijk aansprakelijk stellen (met boete) op AVG-overtredingen?

Een lezer vroeg me: Mijn werkgever eist dat ik een addendum op mijn arbeidscontract teken »»

Het onderbelichte probleem van dataverzameling in de artificial intelligence

Jaja, vrijdag wordt machine learning/AI dag, maar ik vond vrAIdag zon rare hashtag. Deze week »»

Mag mijn school me verplichten een video van mezelf online te zetten?

Via Reddit: Voor een vak op school (HBO) moet ik als onderdeel van het lesprogramma »»

Ook openbare gegevens vallen gewoon onder de AVG

Een lezer vroeg me: Klopt het dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook gaat gelden voor »»

Mag onze vereniging onder de AVG wedstrijdgegevens aan de andere club geven?

Een lezer vroeg me: Bij onze schaakvereniging publiceren wij de wedstrijduitslagen inclusief namen van deelnemers »»

Lees alle berichten op mijn blog.

Met mijn nieuwsbrief krijg je de laatste blogs wekelijks in je mailbox.

De wet uitgelegd aan techneuten, en techniek aan juristen.

Ius mentis biedt meer dan 350 artikelen over internetrecht en intellectueel eigendom, variërend van regels rond bloggen tot computercriminaliteit. Een uitgebreide introductie is het artikel Mag dat op Internet.

De auteur en beheerder is ICT-jurist Arnoud Engelfriet (blog, contact).

Populairste artikelen

De thuiskopie in het Nederlands auteursrecht
Een kopie voor strikt eigen gebruik (een "thuiskopie") mag je eigenlijk altijd maken. Echter als het werk van een illegale bron afkomstig is, dan geldt deze regeling niet. Zo'n download is in strijd met het downloadverbod. »»
Beschermen van een idee - is vastleggen genoeg?
Een idee of concept beschermen is lastig. Octrooi- en auteurswetten eisen een behoorlijke mate van uitwerking of concretisering voordat een concept beschermd kan worden. Het idee opschrijven en ergens deponeren ('vastleggen') biedt meestal maar zeer weinig bescherming. »»
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bij meerdere overeenkomsten worden gebruikt. Ze zijn ook bindend als de wederpartij ze niet gelezen heeft, maar ze mogen niet onredelijk bezwarend zijn. »»
Colportage op internet: de Wet Koop op Afstand
De wet Koop op Afstand beschermt de consument door bindende regels bij koop via Internet. De belangrijkste zijn het recht op ontbinding van de koop binnen 14 dagen en de informatieplicht voor de verkoper. »»

Populairste onderwerpen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
16 december 2016