Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

E-commerce, electronisch zakendoen

Onder e-commerce (elektronisch zakendoen) wordt vaak verstaan het verkopen van zaken via een Website. Maar ook informatie aanbieden via e-mail is een onderdeel van e-commerce. De wet bevat tegenwoordig speciale regels over online kopen. Zo zijn bijvoorbeeld elektronische contracten rechtsgeldig. Electronisch betalen is natuurlijk een belangrijk onderdeel van e-commerce. En wetten over aansprakelijkheid, privacy en zelfs octrooien regelen aspecten van e-commerce.

Inhoudsopgave

Zakelijke websites

De meeste vormen van elektronisch zakendoen gaan per website. Het opzetten van zo'n website vereist als eerste de keuze van een goede domeinnaam. Hierbij bestaat het risico dat deze domeinnaam inbreuk maakt op iemands merk.

Een zakelijke website moet simpel te gebruiken zijn, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken (Engelstalig). De juiste productbeschrijvingen, foto's en andere inhoud is daarbij erg nuttig. Deze mag natuurlijk niet zomaar worden gekopieerd van anderen zonder toestemming. Ook het hergebruiken van informatie uit databanken mag niet zomaar.

Zakelijke e-mail

E-mail is ook een populair medium voor elektronisch zakendoen. In veel landen is een e-mail een rechtsgeldige manier om een overeenkomst aan te gaan, bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling. Het gebruik van e-mail voor zakelijke communicatie komt veel voor. Dat mag echter niet ontaarden in het versturen van spam (ongevraagde reclame en bulkmail).

Electronisch kopen

Iets kopen via e-commerce is een vorm van koop op afstand. De meeste landen, waaronder Nederland, hebben speciale wetten om de consument te beschermen die op afstand koopt. Zo is er bijvoorbeeld het recht om het product binnen 8 dagen te retourneren. De verkoper op afstand moet duidelijke informatie over zichzelf beschikbaar stellen. Bij algemene voorwaarden gelden ook extra eisen wanneer het gaat om elektronische transacties.

Het verkopen van ontastbare zaken (Engelstalig) zoals muziek, films en andere inhoud heeft weer hele andere implicaties.

Sluiten van de overeenkomst

Wanneer de klant het aanbod van de verkoper aanvaardt, is het contract gesloten. Afgezien van enkele bijzondere gevallen, zoals het kopen van een huis, gelden hierbij geen eisen zoals het op schrift moeten stellen van het contract. Een elektronische overeenkomst kan dus worden gesloten door op de knop "Akkoord" of "Bestel nu" te drukken. Ook het sturen van een e-mail leidt tot een rechtsgeldig contract.

Voor extra zekerheid kunnen de partijen een digitale handtekening gebruiken bij zulke communicatie. Tegenwoordig is zo'n digitale handtekening net zo legaal als een papieren handtekening.

Electronisch betalen

Een essentieel onderdeel van elektronisch zakdoen is natuurlijk afrekenen. Er zijn diverse systemen voor electronisch on-line betalen (Engelstalig). De veiligheid van electronisch betalen is altijd een belangrijk punt. Er zijn ondertussen vele beveiligingsmechanismen ontwikkeld. En er zijn ook regels over aansprakelijkheid bij betaalfraude.

Andere punten

Wie elektronisch zaken doet, in het bijzonder door het aanbieden van informatie of het hosten van andermans informatie, kan aansprakelijk worden gesteld voor die informatie.

Bij e-commerce zijn bijna altijd de persoonsgegevens van de klant nodig. Hierbij gelden de wetten over privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Begin jaren 2000 (in de Internet boom) vroegen vele firma's octrooi aan op hun e-commerce business modellen. Alhoewel de geldigheid van dergelijke business method patents vaak wordt betwist (met name in Europa (Engelstalig)), moet een bedrijf er niet simpelweg van uit gaan dat al die octrooien ongeldig zijn en simpelweg genegeerd kunnen worden.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018