Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Europees Octrooiverdrag (EPC)

Internetrecht: Actualiteiten en commentaar

Europees Octrooiverdrag (EPC): De laatste berichten van de Iusmentis blog

XML error: > required at line 32

Lees alle berichten op mijn blog.

Met mijn nieuwsbrief krijg je de laatste blogs wekelijks in je mailbox.

Het Europees Octrooiverdrag (EOV) regelt octrooiverlening in Europa. Met een gecentraliseerde procedure kan men octrooien verkrijgen die in de afzonderlijke landen ingezet kunnen worden.

Door ICT-jurist Arnoud Engelfriet (blog, contact).

Het Europees Octrooiverdrag (EOV) is een verdrag waarmee 36 Europese landen een gezamenlijk systeem voor het verlenen van octrooien hebben opgezet. Een aanvrage kan worden ingediend bij het Europees Octrooibureau (EOB) in München of Den Haag, in plaats van bij de vele afzonderlijke nationale octrooiraden. Verlening resulteert echter in losse nationale octrooien in al deze landen (of minder, als de aanvrager de geografische scope van het octrooi wil beperken), niet in één;n echt Europees octrooi. Inbreukzaken zijn ook puur nationale zaken.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de vraag of men in Europa octrooi op software of octrooi op business methods (werkwijzen voorhet zakendoen) kan krijgen. In principe kan dat, behalve op deze zaken "als zodanig". Wat dat als zodanig betekent, is dus de grote vraag.

Het Europees Octrooiverdrag werd getekend in München in 1973 en werd van kracht op 1 juni 1978. In 2007 werd het EOV grondig herzien in het zogeheten "EOV 2000" (EPC 2000). Het EOB is verantwoordelijk voor de verlening van octrooien onder het EOV. Alhoewel de naam misschien anders suggereert, hebben het EOV en het EOB niets te maken met de Europese Unie.

Uitgelicht

Wanneer ligt een uitvinding voor de hand?
Om voor octrooi in aanmerking te komen, moet een uitvinding nieuw zijn (nog niet bestaan) en niet voor de vakman voor de hand liggen. Maar wanneer is dat nu het geval? »»
Taking care of business methods at the EPO
Many people think business methods are patentable in Europe. However, with today's EPO caselaw it is actually very difficult to patent a pure business method. Only nonobvious technical implementations can be patented. »»

Alle artikelen

Er zijn alleen Engelstalige artikelen beschikbaar.

European patent law in general

Software and business method patents

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018