Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Over deze site

Het doel van Iusmentis.com is, kort gezegd, "de wet uitleggen aan techneuten, en techniek aan juristen".

Ius mentis is een initiatief van ICT-jurist en octrooigemachtigde Arnoud Engelfriet. Naast deze site blogt Arnoud Engelfriet ook over internetrecht en intellectueel eigendom. Zie ook zijn Linkedin-profiel. Neem contact op met Arnoud Engelfriet via het contactformulier.

De site en blog bespreken internetrecht in al haar facetten (zie b.v. de gids Legaal bloggen - juridische valkuilen voor weblogs of De Wet Computercriminaliteit). Daarnaast is er veel aandacht voor intellectueel eigendom.

De sitemap biedt een overzicht van alle beschikbare materialen.

Wet en techniek

Intellectuele eigendom (auteursrecht, octrooien, merken en databankrechten) wordt steeds belangrijker voor computers, programmeren en ICT in het algemeen. In de afgelopen jaren zijn een groot aantal wetten betreffende ICT-gerelateerde zaken aangenomen. Tevens is het aantal rechtszaken op dit gebied significant toegenomen. Het onderwerp is dan ook zeer belangrijk voor iedereen die in dit gebied werkzaam is. Het doel van deze site is om als startpunt te dienen voor informatie over intellectuele eigendomswetten en -principes voor iedereen met een achtergrond in ICT.

Techniek en wet

Een tweede doel van deze site is om inzicht te bieden in hoe technieken zoals het Domain Naming System of e-commerce werken, en hoe hiermee moet worden omgegaan vanuit een juridisch gezichtspunt.

Dankbetuiging

Mijn dank gaat uit naar Jolie voor haar nuttige feedback en het werk op het logo van deze site. Tevens bedank ik Wouter Slegers voor zijn commentaar omtrent de opzet en voor het (al dan niet bewust) dienen als beta-lezer.

En voor de 2008 versie mijn dank aan Esther. Voor alles eigenlijk, ook al ben je soms bijdehand :)

Feedback

De site Iusmentis.com wordt beheerd door Arnoud Engelfriet. Ik verwelkom alle suggesties, commentaar en/of toevoegingen. Vanwege de hoeveelheid mail die ik krijg, ben ik helaas niet in staat om elke individuele vraag te beantwoorden.

Voorwaarden voor het gebruik

De bronnen en materialen op deze site mogen door iedereen worden gebruikt onder de voorwaarden uit de licentievoorwaarden. Ik hoor graag hoe dit materiaal gebruikt wordt, en als er suggesties zijn over verbeteringen van structuur en/of inhoud waarmee dat gebruik vergemakkelijkt wordt, stuur ze dan alsjeblieft.

De naam Ius mentis

De naam "ius mentis" is Latijn voor "(juridische) rechten op het geestelijke", ofwel geestesrechten. Ik vind dat deze term beter past bij rechten zoals het auteursrecht, octrooirecht of merkenrecht dan "intellectuele eigendom". De term "intellectuele eigendom" is per definitie bevooroordeeld door het gebruik van het woord "eigendom". Alhoewel het verschaffen van een (tijdelijk) eigendomsrecht een manier is om voortbrengsels van de geest te beschermen, is dit zeker niet de enige manier. En ik wil niet bevooroordeeld lijken bij het bespreken van hieraan gerelateerde zaken.

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018