Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Spoedcursus octrooien

Een octrooi is, kort gezegd, een exclusief recht op een uitvinding. Een uitvinding is over het algemeen een door mensenhanden gemaakte, technische creatie, alhoewel het sinds enige tijd ook mogelijk is om "uitvindingen" op het gebied van software en werkwijzen voor het zakendoen the octrooieren.

Octrooirechten op een uitvinding worden verkregen door een aanvraag in te dienen, welke vervolgens wordt onderzocht bij een nationale of internationale Octrooiraad. Dit onderzoek valt uiteen in twee stappen: eerst wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd om te bepalen wat bekend was op de indieningsdatum van de octrooiaanvraag, en daarna maakt een Examiner een inschatting, op basis van de gevonden documenten, of de uitvinding octrooieerbaar is. Als dit het geval blijkt, dan ontvangt de aanvrager een octrooi op zijn uitvinding. Hij kan dan anderen verbieden om de uitvinding te gebruiken in het land waarin het octrooi is verleend.

De procedures om een octrooi te krijgen, en met name de beoordeling van de omvang en geldigheid van een octrooi, zijn behoorlijk complex. Veel hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval en de octrooiwetgeving in het land waar het octrooi is verleend of aangevraagd. Het advies uit deze spoedcursus moet dus worden opgevat als een algemene introductie.

Inhoudsopgave

Spoedcursus octrooien: Wat is een octrooi en waarom is het nuttig

Een octrooi (ook wel patent) is een tijdelijk recht op een uitvinding. Met een octrooi kan de houder anderen verbieden de uitvinding te gebruiken, of royalties (licentiegeld) vragen voor zulk gebruik. Doel van het octrooisysteem is mensen te stimuleren hun uitvindingen te onthullen in ruil voor dit tijdelijk recht. Lees verder in Spoedcursus octrooien: Wat is een octrooi en waarom is het nuttig.

Spoedcursus octrooien: Vakgebieden

Octrooi wordt verleend op technische uitvindingen. De laatste jaren wordt ook software tot de techniek gerekend. Octrooi op e-commerce, zakendoen via internet, is soms ook mogelijk. Lees verder in Spoedcursus octrooien: Vakgebieden.

Spoedcursus octrooien: Vereisten voor octrooieerbaarheid

Dit deel van de spoedcursus octrooien behandelt de eisen voor een octrooi. Een uitvinding moet nieuw en inventief zijn om voor octrooi in aanmerking te komen. Ook moet de uitvinding industrieel toepasbaar zijn. Lees verder in Spoedcursus octrooien: Vereisten voor octrooieerbaarheid.

Spoedcursus octrooien: De procedure om octrooi te krijgen

Dit deel van de spoedcursus octrooien behandelt de procedure om octrooi aan te vragen. Octrooien worden inhoudelijk beoordeeld via een soms jarenlange behandeling bij een Octrooiraad (patent office). Octrooiaanvragen moeten de uitvinding in detail beschrijven. Na 18 maanden worden deze gepubliceerd. Lees verder in Spoedcursus octrooien: De procedure om octrooi te krijgen.

Spoedcursus octrooien: Internationale octrooiverdragen

Er bestaat geen wereldwijd octrooi. Wie octrooi wil in meerdere landen, zal dat in elk land apart moeten aanvragen. Via internationale verdragen is dit enigszins gestroomlijnd. Lees verder in Spoedcursus octrooien: Internationale octrooiverdragen.

Spoedcursus octrooien: Wie kan octrooi krijgen

Dit deel van de spoedcursus octrooien behandelt wie octrooi kan krijgen. Meestal is dit de uitvinder zelf. Maar voor werknemers geldt dit niet altijd. Lees verder in Spoedcursus octrooien: Wie kan octrooi krijgen.

Spoedcursus octrooien: Rechten voor octrooihouders

Dit deel van de spoedcursus octrooien behandelt de rechten die de houder (eigenaar) van een octrooi heeft. Hij kan anderen verbieden de uitvinding commercieel toe te passen. Er zijn uitzonderingen voor wetenschappelijk onderzoek. Een heel lastige vraag is wanneer iets onder de beschermingsomvang van een octrooi valt. Lees verder in Spoedcursus octrooien: Rechten voor octrooihouders.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018