Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Octrooi op werkwijzen voor het zakendoen

Historisch gezien was het alleen mogelijk om octrooi te krijgen op technische uitvindingen, zoals gloeilampen, scheerapparaten, medicijnen enzovoorts. Nieuwe financiële technieken of manieren om dingen te verkopen waren vaak expliciet uitgesloten in octrooiwetten. Elektronisch zakendoen schiep nieuwe mogelijkheden om dingen te verkopen of diensten via Internet aan te bieden. Aangezien deze nieuwe zakelijke werkwijze computers, communicatiesystemen en andere technische zaken gebruikten, probeerden veel uitvinders om hiervoor octrooi te krijgen. De State Street Bank beslissing in de VS in 1998 bepaalde dat octrooien op werkwijzen voor het zakendoen net zo geldig waren als elk ander octrooi. De combinatie van deze twee gebeurtenissen leidde tot een explosieve toename van het aantal business method octrooien.

Alhoewel zakelijke uitvindingen in elk vakgebied kunnen voorkomen, hebben de meesten toch op een of andere manier betrekking op e-commerce. Aangezien dit een erg jong en zich snel ontwikkelend vakgebied is, is het vaak moeilijk om in te schatten wat bekend is en wat nieuw. Dit heeft ertoe geleid dat er een behoorlijk aantal octrooien verleend is welke bekende of voor de hand liggende werkwijzen voor het zakendoen claimen. Vanwege de hoge kosten van de rechtszaak die nodig is om zo'n octrooi nietig te laten verklaren, kan het voor met name kleine bedrijven een groot probleem zijn om geconfronteerd te worden met een dergelijk octrooi.

Inhoudsopgave

Deelonderwerpen

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018