Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Spoedcursus auteursrecht

Wanneer iemand een werk van wetenschap, letterkunde of kunst creëert, krijgt hij automatisch, zonder registratie het exclusieve recht om het te publiceren en te kopiëren: het auteursrecht. Het auteursrecht heeft een verregaande omvang. Er is geen beperking op de gebieden waarbinnen publiceren en kopiëren verboden is. Ook privé personen mogen het werk niet kopiëren. Het auteursrecht heeft ook de langste beschermingstermijn: het vervalt zeventig jaar na de dood van de maker. Ondanks deze lange duur en de relatief brede exclusieve rechten hoeft de auteur van een werk niets te doen om deze rechten te krijgen.

Alhoewel de auteursrechten de meeste vormen van gebruik van een beschermd werk beschermen, is er een aantal beperkingen op het auteursrecht. De belangrijkste beperkingen zijn het recht op "fair use" en het recht om te mogen citeren uit het werk. Nadat een exemplaar van een werk is verkocht, mag de koper van dat exemplaar het op alle manieren gebruiken.

Inhoudsopgave

Spoedcursus auteursrecht: Introductie

Het auteursrecht (copyright) is het recht om een werk te verveelvoudigen en openbaarmaken. Deze twee termen worden zeer breed uitgelegd. Ook elektronische kopieën, een vertaling van een werk, en het op Internet zetten van een werk vallen hieronder. Lees verder in Spoedcursus auteursrecht: Introductie.

Spoedcursus auteursrecht: Wat het auteursrecht beschermt

Dit deel van de spoedcursus auteursrecht bespreekt wanneer iets beschermd is onder het auteursrecht (copyright). Auteursrecht geldt voor alle werken waarin de auteur originaliteit en zijn eigen stempel heeft aangebracht. Dit geldt voor teksten, foto's, software en nog veel meer. Lees verder in Spoedcursus auteursrecht: Wat het auteursrecht beschermt.

Spoedcursus auteursrecht: Vereisten voor auteursrechtelijke bescherming

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet een werk origineel en (enigszins) creatief zijn. Er zijn geen vereisten of procedures om auteursrecht (copyright) aan te vragen, te claimen of in stand te houden. Lees verder in Spoedcursus auteursrecht: Vereisten voor auteursrechtelijke bescherming.

Spoedcursus auteursrecht: Eigendom van een beschermd werk

Dit deel van de spoedcursus auteursrecht behandelt wie eigenaar is van een auteursrecht. In principe is dat de maker, maar de werkgever kan onder omstandigheden ook het auteursrecht claimen. Auteursrecht kan worden overgedragen of in licentie worden gegeven. Lees verder in Spoedcursus auteursrecht: Eigendom van een beschermd werk.

Spoedcursus auteursrecht: De duur van auteursrechtelijke bescherming

Dit deel van de spoedcursus auteursrecht behandelt de duur van het auteursrecht. Auteursrecht (copyright) loopt in principe tot minstens vijftig jaar na het overlijden van de maker. In Europa is dit zelfs zeventig jaar. Pas daarna komt het werk in het publiek domein en mag het dus vrij gebruikt worden. Lees verder in Spoedcursus auteursrecht: De duur van auteursrechtelijke bescherming.

Spoedcursus auteursrecht: De rechten verkregen door het auteursrecht

Dit deel van de spoedcursus auteursrecht (copyright) behandelt de rechten van de auteursrechthebbende. Via zijn exploitatierechten kan hij elke kopie en publicatie van het werk controleren. En zelfs als hij toestemming geeft voor een gebruik van zijn werk, kan hij zijn morele rechten of persoonlijkheidsrechten inzetten om naamsvermelding en correct gebruik te eisen. Lees verder in Spoedcursus auteursrecht: De rechten verkregen door het auteursrecht.

Spoedcursus auteursrecht: Beperkingen op het auteursrecht

Dit deel van de spoedcursus auteursrecht (copyright) behandelt beperkingen op auteursrecht. Hoewel auteursrecht de auteur veel rechten geeft, bestaan er wel degelijk beperkingen op het auteursrecht. De belangrijkste zijn het citaatrecht (dat ook geldt voor afbeeldingen en geluid), uitputting van rechten en het portretrecht bij foto's. Lees verder in Spoedcursus auteursrecht: Beperkingen op het auteursrecht.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018