Databankrecht in Nederland

Met de Databankenwet is er een nieuw intellectueel eigendomsrecht in Nederland. Sinds de aanname van Richtlijn 96/9/EG is een databank beschermd tegen overnemen of herhaaldelijk opvragen van gegevens daaruit zonder toestemming van de producent daarvan.

Artikelen