Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Legaal bloggen: Auteursrecht bij het bloggen

Het auteursrecht (ook wel copyright) beschermt teksten, foto's, films, muziek en andere creatieve werken tegen gebruik door derden. Dat geldt dus zowel voor de inhoud van je eigen blog als voor materialen op andere websites. Niemand mag dus zomaar je artikelen overnemen. Wil je dat juist wel toestaan, dan moet je je blog voorzien van een licentie. In een licentie staat wat anderen wel en niet mogen doen met jouw werk.

Inhoudsopgave

Heb ik auteursrecht op mijn blog?

Elk creatief werk is automatisch beschermd door het auteursrecht. Dus ook teksten, foto's of andere afbeeldingen en geluidsopnamen (inclusief podcasts). De artikelen op je blog, plus je zelfgemaakte foto's, tekeningen enzovoorts, zijn dus auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen niet zonder jouw toestemming worden overgenomen in bijvoorbeeld een andere weblog of in een boek. Wil je dat, dan moet je een licentie op je blog zetten.

Anderen mogen natuurlijk wel uit je weblog citeren of er naar linken.

Moet ik een copyright-vermelding op mijn blog zetten?

Een copyright-vermelding hoeft niet. Als je iets schrijft, tekent, fotografeert of op een andere manier iets maakt, heb je daar automatisch auteursrecht (copyright) op. De aan- of afwezigheid van het copyright-teken (de c-in-een-cirkel of ©) verandert daar niets aan.

Het opnemen van zo'n vermelding kan wel handig zijn. Met een copyright-vermelding is direct duidelijk wie de eigenaar van de blog is. Ook wordt de vermelding vaak gebruikt als link naar de licentie.

Moet ik een licentie op mijn blog zetten?

Omdat de inhoud van je blog auteursrechtelijk beschermd is, mogen anderen niet zomaar daar dingen uit overnemen. Ze hebben natuurlijk het recht om te citeren of te linken, maar hele berichten of foto's hergebruiken mag niet. Wil je dat wel (onder voorwaarden) toestaan, dan moet je een licentie geven.

Een licentie is niets anders dan een tekst waarin staat wat wel en niet mag. Dat kunnen vijftien kantjes met juridisch doortimmerde kleine letters zijn, maar een zin als "Je mag alles doen met mijn werk zolang je maar mijn naam er bij zet" is ook een licentie.

Veel mensen gebruiken de Creative Commons of CC licenties. Door één van deze standaard-licenties te gebruiken, weten bezoekers van je blog meteen waar ze aan toe zijn. Met behulp van de CC licentie-kiezer kun je op een eenvoudige manier een voor jou geschikte CC licentie vinden.

Iemand heeft stukken van mijn blog gekopieerd, wat kan ik doen?

De inhoud van een blog, inclusief je eigen afbeeldingen, foto's e.d., zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat anderen dit niet mogen overnemen (kopiëren naar hun eigen site, forum, tijdschrift of waar dan ook) zonder jouw toestemming.

Als eerste stap kun je het beste de persoon gewoon e-mailen en vriendelijk vragen de materialen te verwijderen. Niet iedereen kent de auteurswet even goed, dus ga er niet meteen van uit dat er kwade opzet in het spel is. Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen om de tekst te vervangen door een link naar je eigen blog.

Weigert de persoon de materialen weg te halen, ook na herhaald aandringen, dan is de volgende stap het benaderen van de provider. Deze heeft de plicht om informatie te verwijderen wanneer het onmiskenbaar is dat er sprake is van inbreuk. Zorg er dus voor dat je klacht duidelijk is en precies aangeeft wat er mis is en waar. Veel providers hebben een apart e-mail adres voor dit soort klachten.

Krijg je geen reacties op e-mail, dan kun je de klacht nogmaals versturen maar dan per aangetekende brief. Bewaar kopieën van alle brieven die je verstuurt.

Heeft dit alles niet het gewenste resultaat, dan is de gang naar de rechter nog de enige juridische optie. Dit kan erg duur zijn, en geschillen over auteursrecht worden niet door rechtsbijstandsverzekeringen gedekt.

Je kunt natuurlijk ook het feit op je eigen blog vermelden, zodat al je lezers boze reacties bij de ander achter gaan laten, in de hoop dat deze dan het materiaal weghaalt. Let er daarbij wel op dat je niet aanzet tot bijvoorbeeld het hacken van de site of het doen van een denial of service aanval waarbij diens site onbereikbaar wordt. Denial of service aanvallen zijn misdrijven, net als hacken en aanzetten tot een misdrijf is ook strafbaar.

Alle delen van deze FAQ/VVV

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018