Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Legaal bloggen: Hyperlinks, inline linken en dieplinken

Hyperlinks zijn een belangrijk onderdeel van elke blog. Een gewone hyperlink naar een andere webpagina is normaal geen probleem. Op je weblog kun je dus gewoon linken naar leuke nieuwe berichten, een bronvermelding voor een stelling of gewoon een grappige site.

Speciale vormen van hyperlinks zijn de inline link en de dieplink. Bij een inline link wordt een plaatje van een andere site in je eigen site opgenomen. En een dieplink (deeplink) linkt direct naar een bestand zoals een film, in plaats van naar een webpagina. Deze vormen van hyperlinks kunnen voor juridische problemen zorgen.

Inhoudsopgave

Mag ik linken naar een andere site?

Een link leggen naar een andere plek op Internet is legaal, behalve in bijzondere situaties. Het is niet nodig, maar wel netjes, om toestemming te vragen voor je linkt. (Bij deze: iedereen heeft toestemming om naar elke pagina of vraag van deze gids te linken).

Een bijzondere situatie is bijvoorbeeld dat de hyperlink leidt naar een pagina die nog niet officieel gepubliceerd was. Iets publiek maken tegen de wil van de auteur kan een inbreuk op het auteursrecht zijn. Ook problematisch is een link waarmee een login-pagina wordt omzeild. Het wederrechtelijk binnendringen in een computersysteem kan een strafbaar feit zijn, ook wanneer er geen beveiliging (zoals een wachtwoord) op dat systeem zit.

Mag ik inline linken naar andermans afbeelding?

In plaats van een afbeelding over te nemen op je eigen site, kun je ook een inline link leggen naar die afbeelding. Daarmee wordt de afbeelding getoond als onderdeel van je eigen site, maar kopieer je deze niet.

Waarschijnlijk is dergelijk hergebruik inbreuk op het auteursrecht. In september 2004 oordeelde de Rotterdamse rechter in kort geding dat zulk hergebruik van plaatjes inbreuk was.

Het staat de beheerder van de site met die afbeelding vrij om die afbeelding te verwijderen of te vervangen door iets anders. Er zijn gevallen bekend waarin een onschuldig icoontje vervangen werd door een grote pornografische foto nadat veel mensen dat icoontje op deze manier op hun eigen site opnamen. Ook hier geldt dus weer: vragen om toestemming is wel zo verstandig.

Mag ik dieplinken naar een specifieke plek?

Een dieplink (ook wel deeplink) is een directe link naar een specifieke pagina of bestand. Een dieplink mag, behalve in bijzondere situaties. Zo is een dieplink naar een specifieke posting op een blog zeer gebruikelijk. Vaak staat er bij de blog ook een 'permalink', die je kunt gebruiken voor een dieplink die blijft werken. Ook linken naar een pagina met informatie op een website is normaal geen probleem.

In bijzondere situaties kan dat anders zijn. Bijvoorbeeld, dieplinken naar een film kan betekenen dat bezoekers nu niet meer de pagina met advertenties zien vanaf waar die film werd aangeboden. De webmaster van de site met die film heeft nu ineens veel meer dataverkeer, maar loopt inkomsten mis. In zo'n situatie kan hij wellicht de persoon aanspreken die de dieplink heeft gelegd.

Soms kun je, door de URL op een slimme manier aan te passen, een dieplink maken naar een officieel nog niet gepubliceerde pagina. Ook kunnen soms zo beveiligde pagina's voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Dit kan echter worden gezien als het binnendringen in een computersysteem, en dat is een misdrijf.

Hoe moet ik omgaan met een 'link policy'?

Sommige sites hebben een zogeheten link policy waarin staat hoe er wel en niet naar die site gelinkt mag worden. Zo'n eenzijdige verklaring is niet juridisch bindend. Als het gaat om redelijke verzoeken (bijvoorbeeld een bepaalde spelling van de naam of een bepaald logo), dan is het wel zo netjes om hier gehoor aan te geven.

Alle delen van deze FAQ/VVV

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018