Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Het copyright-symbool

Het copyright symbool of logo, C-in-een-cirkel oftewel ©, is een van de beroemdste symbolen ter wereld. Het oorspronkelijke doel van dit symbool was om aan te geven dat een geldig auteursrecht was verleend voor het werk waar het symbool op stond. Tegenwoordig wordt auteursrechtelijke bescherming automatisch verleend, en het opnemen van een copyright symbool of andere verklaring (notice) is niet nodig. Desondanks kan het copyright symbool gebruikt worden als korte aankondiging dat de auteursrechthebbende om zijn auteursrecht geeft.

Inhoudsopgave

Oorsprong van het symbool

Het copyright symbool komt uit de Amerikaanse auteurswet (copyright act). Tot aan de wet van 1979 bepaalde de Amerikaanse auteurswet dat een werk voorzien moest zijn van een bepaalde copyright notice (vermelding). Als deze ontbrak of niet juist was, verviel het auteursrecht op dat werk. Eén van de onderdelen van deze vermelding was het woord "Copyright". Dit mocht worden afgekort tot "copr.", of het symbool c-in-een-cirkel (©) kon worden gebruikt.

Vorm van het symbool

Het copyright symbool is het symbool ©, de letter C in een cirkel. Hoe dit symbool moet worden gereproduceerd hangt af van de karakterset die wordt gebruikt bij het schrijven van een tekst. In de ISO Latin 1 (ISO 8859-1) karakterset die wordt gebruikt op het World-Wide Web is dit karakter element nummer 169.

Alternatieven voor het symbool

In media zoals e-mail of ASCII tekst is het niet altijd mogelijk om dit symbool te typen of op een andere manier op te nemen. Sommige mensen gebruiken dan de tekst "(C)" or "(c)" als alternatief. De wetsartikelen die gaan over het copyright symbool zijn echter strikt en laten geen alternatieve symbolen toe voor ©. Het is dus nog maar de vraag of een rechtbank in een dergelijk land de tekst "(C)" of "(c)" als geldig alternatief zou accepteren.

Aan de andere kant zijn er maar zeer weinig praktische situaties waarin het verschil tussen © en "(C)" of "(c)" relevant zijn.

Mensen die onder alle omstandigheden een correcte aanduiding van hun copyright willen voeren, kunnen beter geen © gebruiken maar het woord "Copyright" of de officiële afkorting "copr."

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018