Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

De copyright notice

De copyright notice (vermelding) wordt gebruikt om aan te geven dat een auteur actief zijn auteursrecht claimt. In het verleden kon de afwezigheid van een dergelijke vermelding betekenen dat het auteursrecht op het werk kwam te vervallen. Tegenwoordig is er geen juridisch vereiste meer om een copyright vermelding te voeren. Ook de aanduiding "All rights reserved" is niet langer verplicht. De vermelding kan echter nog steeds nut hebben als aanduiding dat de rechthebbende geeft om zijn auteursrecht.

Inhoudsopgave

Oorsprong van de copyright notice

De copyright notice stamt uit de Amerikaanse auteurswetgeving. Tot de wet van 1979 was het verplicht om elk exemplaar van een werk te voorzien van een correcte copyright notice. Zonder deze vermelding verviel automatisch het auteursrecht op het werk. Deze regel werd strikt toegepast, dus het was belangrijk om een correcte vermelding te hanteren. De regel bestaat tegenwoordig niet meer.

Vorm van de vermelding

De copyright vermelding bestaat uit drie elementen, in deze volgorde:

Als een van de elementen weggelaten wordt of niet in de juiste vorm is, is de copyright vermelding niet geldig.

Vaak staat er bij de copyright vermelding de tekst All rights reserved. Deze hoort strikt genomen niet bij de copyright vermelding zelf. Het geeft aan dat de auteur niet alleen zichzelf ziet als auteursrechthebbende, maar ook zijn rechten voorbehoudt.

Effecten van de notice

Effect op de auteursrechtelijke status

Er is geen juridische verplichting om een copyright vermelding op te nemen op een werk om auteursrechtelijke bescherming te krijgen. De aan- of afwezigheid van zo'n vermelding verandert de auteursrechtelijke status van een werk dus niet. Hetzelfde geldt voor de aanduiding "All rights reserved"

Effect op inbreukzaken

In bepaalde jurisdicties, met name de VS, heeft het opnemen van een geldige copyright notice wel nut. Een inbreukmaker wordt dan geacht te hebben geweten van het auteursrecht, wat betekent dat hij dan willens en wetens inbreuk pleegde. Dat kan leiden tot hogere schadevergoedingen dan bij innocent infringement (per ongeluk inbreuk maken).

Effect van een incorrecte notice

Een incorrecte notice leidt er dus hooguit toe dat het moeilijker kan worden een hoge schadevergoeding te krijgen in de VS. In de meeste andere jurisdicties heeft de aan- of afwezigheid van een copyright notice geen enkel effect.

Het artikel Mickey Mouse -- A Truly Public Character (Engelstalig) vertelt de geschiedenis van de copyright notice in meer detail en laat zien wat er kon gebeuren (onder de oude Amerikaanse wet) als de notice niet correct aangebracht was.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018