Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

De zin "All rights reserved"

De zin "All rights reserved" (alle rechten voorbehouden) wordt vaak gebruikt samen met een copyright notice (copyright vermelding). Deze zin heeft normaal geen juridische meerwaarde. Volgens de auteurswet zijn alle rechten namelijk automatisch voorbehouden; niets is toegestaan tenzij de auteur expliciet toestemming geeft. Deze zin komt oorspronkelijk uit de Buenos Aires Copyright Convention van 1910.

De Creative Commons (CC) gebruikt Some rights reserved (Sommige rechten voorbehouden) om aan te geven dat voor CC-werken een liberaler regime geldt.

Inhoudsopgave

Oorsprong van de zin

De verplichting om de zin "All rights reserved" te gebruiken komt uit de Buenos Aires Copyright Convention van 1910. Dit is een verdrag tussen de Verenigde Staten en de meeste Zuid- en Midden-Amerikaanse landen. Artikel 3 van dit verdrag bepaalt:

The acknowledgement of a copyright obtained in one State, in conformity with its laws, shall produce its effects of full right, in all the other States, without the necessity of complying with any other formality, provided always there shall appear in the work a statement that indicates the reservation of the property right.

Om aan dit artikel te voldoen, is het opnemen van de zin "All rights reserved" (Alle rechten voorbehouden) dus voldoende.

Juridisch effect van deze zin

De zin "All rights reserved" geeft aan dat de auteur niet van plan is zijn auteursrecht op te geven of inbreuk daarop toe te staan. Dit is alleen voor belang voor auteurs uit een land dat lid is van de Buenos Aires Copyright Convention.

Tegenwoordig zijn alle leden van dit verdrag ook lid van de Berner Conventie. Volgens dit verdrag geldt altijd dat alle rechten voorbehouden zijn, behalve die waarvoor de auteur expliciet toestemming heeft gegeven. Bovendien geldt dat er geen formaliteiten mogen worden ge-eist voor auteursrechtelijke bescherming. Het moeten voeren van een dergelijke zin is een formaliteit. Dat betekent dat een zin als "All rights reserved" geen juridische betekenis heeft voor het normale auteursrecht.

Persexceptie

Er is één plek in de Auteurswet waar een voorbehoud wél relevant is. De zogeheten persexceptie bepaalt dat de pers nieuwsberichten, gemengde berichten en artikelen over actuele onderwerpen van elkaar mag overnemen, ondanks het auteursrecht daarop. Bronvermelding is daarbij wel verplicht.

De persexceptie kan vrij eenvoudig worden tegengegaan door een voorbehoud te plaatsen bij het artikel. Tenzij het dan gaat om "nieuwsberichten en gemengde berichten", mag je het dan niet overnemen ook al ben je een persmedium. De zin "all rights reserved" of "alle rechten voorbehouden" is in die specifieke situatie dus van belang.

Dit is echter voor de meeste situaties niet relevant. Het moet immers gaan om nieuwsberichten, die worden overgenomen ván een nieuwsmedium dóór een nieuwsmedium.

Sommige rechten voorbehouden

Alhoewel de zin "all rights reserved" dus geen juridische betekenis heeft, wordt zij bij vrijwel elke copyright-vermelding gebruikt. Dit dient dan alleen als waarschuwing: de auteur beseft dat hij auteursrecht heeft en hij is niet van plan inbreuk toe te staan.

Het Creative Commons (CC) initiatief gebruikt een iets andere zin: Sommige rechten voorbehouden (some rights reserved), om aan te geven dat CC-werken meestal wel degelijk zomaar gebruikt mogen worden. De zin wordt dan een link naar de toepasselijke Creative Commons licentie. CC kent ook een "Verklaring publiek domein", waarbij de zin "Geen rechten voorbehouden" wordt gebruikt. Daarmee wordt aangegeven dat het werk als publiek domein beschouwd zou moeten worden.

All rights reversed

Soms gebruiken mensen de zin "All rights reversed" (omgekeerd) in plaats van "reserved" (voorbehouden). Meestal is dit een grap. Wanneer het serieus bedoeld is, geeft het aan dat de auteur anderen wil toestaan het werk te gebruiken. Deze zin alleen is dan niet genoeg; er moet een expliciete licentie toegevoegd worden die opnoemt wat er dan allemaal toegestaan is.

Meer informatie

Het artikel "All rights reserved." in a copyright declaration is nearly always just chaff (Engelstalig) door Jonathan de Boyne Pollard bevat een uitgebreide bespreking van de oorsprong van deze zin.

De tekst van de Buenos Aires Copyright Convention (PDF) is beschikbaar via de IP Mall.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018