Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Legaal bloggen: bloggen en het werk

Bloggen op het werk, je weblog bijhouden onder werktijd, of bloggen over het werk. Sommige bedrijven moedigen het aan, maar het kan ook een reden voor ontslag zijn. Uit het buitenland zijn voorbeelden van beiden bekend. Er is in Nederland nog maar weinig jurisprudentie over dit onderwerp. Het beste is dus gewoon toestemming vragen aan je manager of baas. En je collega's op de hoogte brengen is wel zo handig.

Inhoudsopgave

Mag ik op mijn werk bloggen?

Tenzij het onderdeel is van je werk, of je toestemming hebt van je baas, kun je maar beter in je vrije tijd je blog bijhouden. Misbruik maken van ICT-faciliteiten op het werk is vaak een geldige reden voor ontslag. Zeker wanneer er een gedragscode of reglement over is. Het is dus heel verstandig om hier toestemming voor te vragen.

Het maakt niet veel uit of je nu onder werktijd of in de lunchpauze dan wel thuis (met je laptop van het werk) aan je blog werkt. Je gebruikt nog steeds de ICT-faciliteiten van je werk.

Wel heeft een werknemer recht op privacy. Zonder goede reden mag een werkgever niet zomaar bijhouden (loggen) wat een specifieke werknemer allemaal doet op Internet. Zij er aanwijzingen dat een werknemer bijvoorbeeld porno-sites bezoekt onder werktijd, dan mag de werkgever wel diens gangen op Internet nagaan.

Over internetten op het werk heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (de privacy-toezichthouder van Nederland) het protocol Goed werken in netwerken opgesteld. De juridische kanten komen in detail aan de orde in Het Emailgeheim op de werkplek van Lodewijk Asscher en Wilfred Steenbruggen (2001).

Mag ik bloggen over mijn werk?

Bij bloggen over je werk bestaat het risico dat je gevoelige of misschien zelfs bedrijfsgeheime informatie naar buiten brengt. Iemand die blogt over zijn nieuwe project, onthult daarmee misschien details die nog niet naar buiten hadden gemogen. Dat kan erg vervelend zijn voor het bedrijf, en je kunt als werknemer daarop aangesproken worden.

Werk je bij een bij beursgenoteerd bedrijf, dan moet je erg voorzichtig zijn met koersgevoelige informatie. Het voortijdig verspreiden van zulke informatie kan zowel jou als het bedrijf in grote juridische problemen brengen. En dan gaat het niet alleen om het voortijdig in je blog zetten van de jaarcijfers. Aankondigen dat je afdeling is opgeheven en jij nu een nieuwe functie hebt, of dat je account manager bent geworden voor een grote nieuwe klant, kan ook beursgevoelige informatie zijn.

Los daarvan is het natuurlijk nog maar de vraag wat je collega's of je baas er van zullen vinden dat ze ineens op Internet staan. Het is dus ook hier heel verstandig om toestemming te vragen.

Kan mijn werkgever me beperken in mijn vrije meningsuiting?

Wanneer je ergens werkt, moet je rekening houden met de belangen van je werkgever. Je bent dan dus beperkt in je vrijheid van meningsuiting. Deze beperking is in principe rechtmatig. Je kiest er zelf voor wanneer je in dienst treedt bij dat bedrijf. Wel moet het gaan om zaken die met je werk te maken hebben. Je werkgever kan je niet verbieden je mening over je favoriete voetbalclub te uiten, tenzij je bij een concurrerende club werkt natuurlijk. Werk je bij een bank, dan kun je niet zomaar zeer negatieve artikelen over het bankwezen publiceren.

Hoe zit het met klokkenluiden op mijn blog?

Het extern bekendmaken van (vermoedens van) illegale of immorele praktijken op je werk heet ook wel klokkenluiden (whistleblowing in het Engels). Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel het bedrijf als de klokkenluider. Vaak komt de relatie tussen werkgever en werknemer ernstig onder druk te staan.

Er zijn geen wettelijke regels over wat wel en niet mag bij klokkenluiden, of over de juridische bescherming van een klokkenluider. Er wordt gewerkt aan een wetsartikel over dit onderwerp. De Stichting van de Arbeid heeft een Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen gepubliceerd. Deze gedragscode kan bij het opstellen van CAO's worden gebruikt.

Alle delen van deze FAQ/VVV

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018