Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

De duur van het auteursrecht

Hoe lang is het auteursrecht geldig?

Volgens artikel 37 van de Auteurswet vervalt het auteursrecht op een werk "door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker." Bij een werk gemaakt door een rechtspersoon geldt een tijdsduur van 70 jaren na de eerste publicatie er van.

In het verleden was deze termijn 50 jaar, maar de verlenging naar 70 jaar was retroactief.

Hoe weet ik of iets nog beschermd is?

Hiervoor moet je dus eerst nagaan of de auteur nog leeft. Is dat het geval, dan is het werk beschermd. Leeft deze niet meer, dan kun je gaan rekenen met de geldigheidstermijn uit artikel 37 (zie vorige vraag). Is dit niet te achterhalen, dan heb je een probleem.

Let op: een werk kan dan wel onbeschermd zijn, maar dat wil niet zeggen dat elke uitvoering daarvan dat ook is. Zo is bijvoorbeeld de Nachtwacht vrij van rechten, maar een foto van de Nachtwacht is dat dan niet automatisch ook. Als de fotograaf eigen creativiteit heeft gelegd in de foto, is deze beschermd. Een "technisch perfecte" reproductie is daarentegen niet beschermd.

Overigens mag het Rijksmuseum, geheel los van auteursrecht, beperkingen stellen aan het nemen van foto's binnen de muren van het gebouw. Zij is tenslotte eigenaar van het gebouw en mag dus bepalen wat er allemaal mag.

Wanneer is iets in het publiek domein?

Een werk is in het publiek domein als het auteursrecht is verlopen, of wanneer de auteur zelf verklaart dat het werk publiek domein is. Een bewerking of reproductie van een publiek domein werk is niet automatisch ook publiek domein. Lees verder in Het auteursrechtelijk publiek domein.

Het feit dat een werk publiek beschikbaar is, maakt het nog geen publiek domein.

Alle delen van deze FAQ/VVV

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018