Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Inbreuken en schendingen van auteursrecht

Wie zonder toestemming van de auteursrechthebbende het werk kopieert of publiceert, pleegt inbreuk op het auteursrecht. Zo'n schending is een onrechtmatige daad: de schade moet worden vergoed. Opzettelijke schending van auteursrecht is een misdrijf waar maximaal vier jaar cel op staat.

Optreden tegen inbreuk is de verantwoordelijkheid van de rechthebbende. Bij grootschalige opzettelijke inbreuk kan de politie of het Openbaar Ministerie ingeschakeld worden, maar dit is relatief zeldzaam. Dit artikel bevat een paar algemene tips over hoe om te gaan met auteursrechtschendingen op internet. Wie hier mee te maken heeft, kan het beste een advocaat inschakelen. Ik doe geen uitspraken over concrete gevallen en adviseer niet over inbreuk.

Inhoudsopgave

Benaderen inbreukmaker

De eerste stap is contact leggen met de vermeende inbreukmaker. Dat kan het beste een beleefde maar duidelijke brief of e-mail zijn, waarin je ze er op wijst dat jouw werk is overgenomen terwijl jij daar geen toestemming voor hebt gegeven. Vraag ze om het weg te halen binnen een redelijke termijn, bijvoorbeeld vijf werkdagen. Met een dergelijke sommatiebrief staat u sterker mocht het tot een rechtszaak komen.

Houd er rekening mee dat niet iedereen verstand heeft van auteursrecht. Ga dus niet uit van kwade trouw en gebruik geen beladen woorden als 'diefstal'. Bovendien hebben boze brieven waarin gedreigd wordt met gerechtelijke stappen vaak een averechts effect. Als het je doel is om het materiaal snel weg te laten halen, heeft een scheldkannonade dus niet zo veel zin.

Inschakelen provider

Als contact leggen met de verantwoordelijke geen effect heeft, benader dan diens hosting provider. Dit kan een stuk zakelijker: wijs ze er op dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal van jou onrechtmatig openbaar gemaakt wordt door hun klant. Geef duidelijk aan waar het werk staat, welke klant (voorzover je dat weet) en indien mogelijk waar jouw origineel staat. Vermeld expliciet dat jij de rechthebbende bent en geen toestemming hebt gegeven.

Een hosting provider is pas aansprakelijk als hij weet van de onrechtmatige informatie en dan niet ingrijpt. Lees verder in Aansprakelijkheid van providers.

Steeds meer providers hebben een apart e-mail adres of procedure (vaak "Abuse" of "Notice en Takedown" geheten) waar dergelijke mededelingen heengestuurd moeten worden. Gebruik dat adres, dat hoort vanaf de hoofdpagina of de "Over ons" pagina duidelijk te vinden te zijn.

Gerechtelijke stappen

Voor inbreuk op auteursrecht kun je een rechtszaak aanspannen. Het probleem daarbij is wel dat het relatief duur is, en meestal nogal lang duurt.

Weigeren de betrokken persoon en diens provider hun medewerking, dan zit er uiteindelijk niets anders op dan een rechtszaak te beginnen. Alhoewel het niet verplicht is, is het wel erg verstandig om hier een advocaat bij in te schakelen. Soms blijkt het al genoeg te zijn wanneer een advocaat een boze brief stuurt naar de inbreukmaker.

Een rechtszaak starten is erg duur, en kan rustig enkele maanden duren. Daarbij komt nog dat geschillen omtrent auteursrecht en andere rechten van intellectueel eigendom meestal niet gedekt worden door rechtsbijstandsverzekeringen.

Om een rechtszaak te starten, moet je wel de identiteit van de inbreukmaker kennen. Dit is, zeker op internet, vaak erg lastig te achterhalen. Om iemand aansprakelijk te stellen voor onrechtmatig gedrag op internet, zijn zijn adresgegevens nodig. In de meeste gevallen heeft alleen zijn provider die gegevens. Op grond van jurisprudentie zijn providers verplicht deze NAW-gegevens af te geven als de eiser daar een redelijk belang bij heeft. Lees meer in Afgeven van klantgegevens.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018