Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Citeren uit muziek - het geluidscitaat

Op grond van het citaatrecht mag een relevant deel van een werk van iemand anders worden overgenomen - met bronvermelding. Dit mag bijvoorbeeld voor een aankondiging, bespreking, kritiek of beoordeling. Het citaatrecht geldt ook voor geluid. Het is dus toegestaan om een fragmentje van muziek of ander geluid over te nemen in de context van een citaat. De regels hierbij zijn hetzelfde als bij elk ander citaat.

Niet elk overnemen van een fragment van muziek is daarmee automatisch een citaat. Het fragment moet worden overgenomen voor een van de toegestane doelen: aankondiging, bespreking, kritiek of discussie. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat een stuk muziek wel erg lijkt op een ouder werk, of om uit te leggen hoe een bepaalde geluidstechniek werkt.

Inhoudsopgave

Gerechtvaardigd door het doel

Het is toegestaan om te citeren uit muziek en ander geluid. Daarbij geldt wel, net zoals bij elk citaat, de eis dat het hergebruik te rechtvaardigen moet zijn door het doel.

Muziekcitaten mogen wanneer ze "in overeenstemming zijn met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is." Daarbij moet je kunnen aantonen dat "aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd".

In de meeste gevallen betekent dit dat er hooguit een (zeer) kort fragmentje van een muziekwerk mag worden overgenomen. Een heel liedje laten horen omdat de intro iets bijzonders bevat, mag niet. Die intro laten horen mag dan weer wel.

Muziek hergebruiken als achtergrondmuziek of voor de sfeer is niet toegestaan. Een fansite van een band mag geen muziekfragment van die band gebruiken, om een voorbeeld te noemen. Dat is geen citaat. Bij een bespreking van de nieuwe CD zou een kort stukje van een van de liedjes wel toegestaan zijn.

30 seconden

Er is geen harde grens bij een geluidscitaat. Het criterium is of je niet meer overneemt dan nodig, en dat is niet in seconden uit te drukken.

De grote vraag bij geluidscitaten is altijd, hoe veel seconden mag je overnemen. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Het criterium is immers of je niet meer overneemt dan nodig. Of je nu 10 of 30 seconden nodig hebt, is iets dat heel sterk afhangt van de omstandigheden van het geval. Soms zijn 10 seconden te veel, soms zijn 30 seconden prima.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018