Rapport Betalen op Internet 2

Het overzichtsrapport Betalen op Internet 2, geschreven door ECP.NL en Simon Lelieveldt, biedt ondernemers een handvat bij de oriŽntatie op de verschillende betaalproducten en -diensten die op het internet gebruikt kunnen worden. De bestaande informatie over dit onderwerp is hiertoe geordend in vier hoofdstukken. Deze kunnen na elkaar, maar ook elk afzonderlijk worden bestudeerd. Belangrijk hierbij is dat het rapport geen kant en klaar stappenplan is. De ondernemer moet zelf nagaan hoe de aard van zijn bedrijf invloed heeft op de te maken keuze's.

Hoofdstuk 1: Internetbetalingen - nu en in de toekomst

In het eerste hoofdstuk worden de beschikbare gegevens over internetgebruik en betalen op het internet gerangschikt. Duidelijk is dat veiligheid voor veel consumenten nog een belangrijke reden is om af te zien van bestellingen op het internet. Echter, bij de oplossing van dit knelpunt is het zaak om niet op techniek af te gaan. In de eerste bijlage van het rapport is daarom een uitgebreide lijst maatregelen opgenomen waarmee de ondernemer het vertrouwen van de consument in uw onderneming kan vergroten.

Hoofdstuk 2: Betaalproducten

Hoofdstuk twee gaat in op de factoren die een rol spelen bij het al dan niet accepteren van bepaalde betaalproducten op het internet. In de opsomming van de verschillende betaalproducten komt aan bod:

Hoofdstuk twee vormt in feite de kern van het rapport. Bij de verschillende betaalproducten worden ook praktische tips gegeven. Zo wordt aangegeven hoe de procedure bij het door een consument terugdraaien van een creditcardbetaling voor een winkelier werkt.

Hoofdstuk 3: De inrichting van webwinkels en het betaalproces

Een aparte vraag bij het verkopen en betalen op internet is wat u als ondernemer zelf doet en wat wordt uitbesteed. Er zijn verschillende software pakketten beschikbaar voor webwinkel en webkassa. Ook kan het betalingsverkeer worden uitbesteed aan de zogeheten Payment Service Providers (PSP's). In hoofdstuk drie wordt op belangrijke aandachtspunten voor de ondernemer gewezen en in bijlage twee is een opsomming van de verschillende PSP's te vinden.

Hoofdstuk 4: Achtergrondinformatie en verwijzingen

Hoofdstuk vier bevat tenslotte een overzicht van verwijzingen naar websites en bronnen van informatie over betalingsverkeer en winkelen op internet. Deze verwijzingen zijn opgenomen omdat het rapport zelf op termijn zal verouderen, maar op de genoemde links meer recente informatie te vinden zal zijn.

Download het rapport

Download het rapport (in PDF-formaat) op de website van Simon Lelieveldt.