Handson Cryptografie

Het gebruik van cryptografie is al zo oud als de wereld. In het oude Griekenland schreven generaals hun geheime berichten op lange stroken papier, die schuin om een staf gewikkeld zaten. De ontvanger kon het dan alleen lezen als hij een staf met exact dezelfde afmetingen had. In de moderne wereld werd cryptografie belangrijk na de uitvinding van de telegrafie. Iedereen kon de telegraaflijn aftappen en zo alle berichten afluisteren. De oplossing was het versleutelen van de berichten, zodat alleen de juiste ontvanger ze weer kon lezen.

Tegenwoordig is de telegraaf vrijwel verdwenen, maar is cryptografie belangrijker dan ooit. Technieken als SSL, S/MIME of het bekende encryptie-programma Pretty Good Privacy (PGP) worden op het Internet gebruikt om communicatie en e-mail te beveiligen. Deze Handson bespreekt de techniek van de cryptografie en beantwoordt tevens een aantal veelgestelde vragen over de juridische aspecten van cryptografie.

Inhoudsopgave