Artikel "www.domeinnaam-problematiek.com"

Het rapport www.domeinnaam-problematiek.com (A. Engelfriet, J. Claassens en E. Jans, 1998) biedt een kort overzicht van de verschillende aspecten van de domeinnaam-problematiek, met de nadruk op de juridische en technische aspecten zoals die in 1998 speelden. Sindsdien is er met name op juridisch gebied veel veranderd.

1. Wat is het Domain Naming System?

In hoofdstuk 1 wordt eerst de geschiedenis van het Domain Naming Systeem besproken en de manier waarop dit functioneert. Als voorbeeld is hierin uitgewerkt hoe bij een naam een adres wordt opgezocht.

2. Het aanvragen van een domeinnaam

Hoofdstuk 2 bespreekt hoe domeinnamen geregistreerd kunnen worden, bij wie en onder welke voorwaarden. Twee uitgewerkte voorbeelden betreffen de Nederlandse en de functionele top-level domeinregistratie.

3. Technische problemen bij het Domain Naming Systeem

In hoofdstuk 3 worden enkele technische problemen die spelen bij domeinnamen besproken. Hieronder vallen zowel problemen bij de implementatie en het gebruik van de software, als problemen veroorzaakt door de enorme groei van het aantal domeinnamen.

4. Conflicten over domeinnamen

De juridische conflicten over domeinnamen worden in hoofdstuk 4 besproken. In dit hoofdstuk staan onder andere enkele voorbeelden van dit soort conflicten. Voor de problemen en conflicten uit hoofdstuk 3 en 4 zijn natuurlijk oplossingen voorgesteld.

5. Mogelijke oplossingen voor de DNS-problematiek

Oplossingen die door de WIPO en het IAHC zijn voorgesteld, worden in hoofdstuk 5 besproken. In dit hoofdstuk worden ook enkele oplossingen besproken die door ons zelf voorgesteld worden.

6. Conclusies en aanbevelingen

Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen bij het door ons uitgevoerde onderzoek, alsmede enkele kanttekeningen.

Het artikel lezen

Het artikel is als PDF-bestand beschikbaar (PDF, 128kB).