Let op: deze tekst dateert uit 1997!
Up-to-date informatie over internetrecht:

Inleiding

Stack bestaat nu meer dan 12 1/2 jaar. In de laatste anderhalf jaar is het steeds duidelijker geworden dat Stack uitgegroeid is tot meer dan een groepje enthousiaste hobbyisten. Vroeger zorgde de sociale controle tussen de leden onderling er voor dat er geen sprake was van misbruik van de computerfaciliteiten.
Door de explosieve toename van het aantal leden is er nauwelijks meer sociale controle, waardoor het misbruik van systemen helaas is toegenomen. Voor Stack is nu de noodzaak ontstaan regels op te stellen met betrekking tot het gebruik van de Stack computersystemen.

De affaires rond de Scientology(tm) Kerk en hun claims op het auteursrecht van documenten die Stack-leden via de verenigingscomputers aanboden, gaven een duidelijke indicatie over het belang van een betere regeling voor wettelijke aansprakelijkheid voor Stack en haar leden.

Er bleek erg weinig jurisprudentie te zijn op het gebied van wetsovertredingen en strafmaten behorend bij computer- en/of informatiemisbruik.

Om deze redenen heeft Stack begin 1996 de werkgroep JUR opgericht. Zij kreeg als taak uit te zoeken hoe Stack beter beschermd kan worden in geval van misbruik en wetsovertredingen, hoe de privacy van de leden gegarandeerd kan worden en wat nu precies verstaan kan worden onder commercieel gebruik van de systemen. Dit rapport is het resultaat van dat onderzoek.
Het heeft als primair doel het bestuur van Stack van advies te dienen over de opstelling van nieuwe regels en akkoordverklaringen. Dit rapport is tevens beschikbaar voor alle Stack-leden en zelfs voor derden, hoewel bij de laatsten de interesse waarschijnlijk niet voorbij de opzet en vormgeving van het rapport zal gaan.

De opzet van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk twee wordt besproken in hoeverre Stack en haar leden aansprakelijk zijn voor schade en misbruik. Hoofdstuk drie bespreekt de ''Wet Computercriminaliteit'' en haar effect op Stack. Hierin wordt aangegeven wat wettelijk verboden is bij Stack, maar er worden ook verdere regels in gegeven, waarmee Stack misbruik van haar computersystemen beter kan definiëren.
In hoofdstuk vier wordt ingegaan op de privacy van de gebruikers op de Stack systemen, de regelgeving die er bij hoort en de technische mogelijkheden. Hoofdstuk vijf onderzoekt het "commercieel gebruik" van de netwerkfaciliteiten. Dit is een nogal gevoelig onderwerp, aangezien Stack gebruik maakt van een academisch netwerk, waar traditioneel commerciële aktiviteiten niet welkom zijn.
Tenslotte worden de conclusies en aanbevelingen van deze hoofdstukken nog eens op een rijtje gezet in hoofdstuk zes. Concepten voor akkoordverklaringen worden in bijlagen meegeleverd.

 <- Voorwoord ~ Aansprakelijkheid ->


       Inhoudsopgave        Voorwoord
     1 - Inleiding        2 - Aansprakelijkheid
     3 - Computercriminaliteit  4 - Privacy
     5 - Commercie        6 - Conclusies en aanbevelingen

MCGV Stack