Let op: deze tekst dateert uit 1997!

Werkgroep
JUR

Inzake bescherming

Up-to-date informatie over internetrecht:

In januari 1996 is door het bestuur van MGCV Stack naar aanleiding van diverse gevallen van misbruik en conflicten over auteursrechten, de werkgroep JUR opgericht.

De werkgroep kreeg als taak uit te zoeken hoe Stack beter beschermd kan worden in geval van misbruik en wetsovertredingen, hoe de privacy van de leden gegarandeerd kan worden en wat nu precies verstaan kan worden onder commercieel gebruik van de verenigingscomputersystemen.

De werkgroep heeft de resultaten van haar onderzoek ondergebracht in het JUR rapport. Het rapport heeft als primair doel het bestuur van Stack van advies te dienen over de opstelling van nieuwe regels en akkoordverklaringen. Het is tevens beschikbaar voor alle Stack-leden en zelfs voor derden, hoewel bij de laatsten de interesse waarschijnlijk niet voorbij de opzet en vormgeving van het rapport zal gaan.

Enkele exemplaren van het rapport liggen ter inzage in het Stack lokaal (Technische Universiteit Eindhoven, in lokaal 0.22 van het Rekencentrum). Het rapport kan ook elektronisch worden ingekeken of worden gedownload, in diverse formaten.

Het rapport is beschikbaar in de volgende vormen:

* Hypertekst versie
Geschikt voor on-line inzien. De hoofdstukken kunnen ook gezamenlijk gedownload worden (ZIP, 30K).
* Postscript versie (521K)
Printbare versie, geschikt voor A4 papier. Deze versie is ook gecomprimeerd beschikbaar (GNU zip, 92K).
Het rapport kan in zijn geheel gelezen worden en gebruikt worden als naslagwerk. Vooral mensen die niet zo bekend zijn met de problematiek raden wij aan niets over te slaan, opdat de gevolgtrekkingen niet te onsamenhangend voorkomen. Op basis van de conclusies (hoofdstuk 6) zijn concept-akkoordverklaringen samengesteld. Deze zijn te vinden als bijlagen.

Onze dank gaat uit naar mw. mr. A. Balhuizen, die de nodige uren over heeft gehad voor advies.

Eindhoven, 1 juli 1996

Arnoud Engelfriet
Friso Kuipers
Wouter Slegers