Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Juridische bescherming van computerprogramma's

De meest gebruikelijke vorm van bescherming voor computerprogramma's is door het claimen van auteursrecht daarop. Auteursrecht op software geldt automatisch; de auteur hoeft er niets voor te doen. Daarnaast kan op software octrooi worden aangevraagd als de software deel is van een technische uitvinding.

Inhoudsopgave

Auteursrecht

De meest gebruikelijke vorm van bescherming voor computerprogramma's is door het claimen van auteursrecht daarop. De programmeur heeft automatisch het auteursrecht op elk door hem geschreven programma, en daar hoeft hij niets voor te doen. Geen registratie, geen taksen, geen depot en geen vermelding, al is dat laatste (vaak in de vorm "Copyright (c) 2001 naam") wel handig, omdat derden dan weten wie de rechthebbende is.

Het is gebruikelijk om, als je je programma wilt gaan verspreiden, daar een standaard licentie bij te doen. Je moet dan namelijk mensen toestemming geven voor gebruik van jouw programma. Veel voorkomende licenties zijn de GNU general public license (GPL), de BSD licentie of de Artistic License. De Free Software Foundation publiceert een uitgebreide lijst met licenties. Het gebruik van een standaard licentie heeft het voordeel dat gebruikers van het programma waarschijnlijk al weten wat voor eisen die licentie stelt, zodat ze niet elke licentie apart diepgaand hoeven te bestuderen. Standaard licenties zijn over het algemeen ook minder ambigu of onduidelijk dan zelfgeschreven licenties, zeker wanneer die geschreven zijn door programmeurs in plaats van advocaten.

Octrooirecht

Octrooi op een computerprogramma is mogelijk, mits het aan bepaalde eisen voldoet en je veel geld er voor over hebt. En dan moet je denken in de orde van 5.000 tot 60.000 euro, afhankelijk van het aantal landen waar je octrooi wilt krijgen en hoe lang je dat wilt houden (je moet elk jaar in elk gekozen land een instandhoudingstaks betalen). Belangrijk in dat geval is dat je het programma aan niemand mag laten zien of de werking mag vertellen tot je een octrooiaanvraag hebt ingediend.

Het verdient aanbeveling contact op te nemen met een octrooigemachtigde, die kan je alles vertellen over de procedures, de eisen en de mogelijkheden.

Met een octrooi kun je iedereen verbieden jouw programma, of de daarin door jou nieuw bedachte programmeertrucs, na te maken. Dit kan echter (zeker als het een rechtszaak wordt) een dure zaak worden. Je auteursrecht komt met name van pas als anderen je programma gaan verspreiden, bijvoorbeeld op hun website of op een CD. Dit kun je ze verbieden, of je kunt er geld voor vragen. Vaak gaat dit iets makkelijker dan een octrooiinbreuk aanpakken.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018