Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

De (il)legaliteit van modchips

Met een zogeheten modchip kan de functionaliteit van spelcomputers (consoles) worden aangepast. In principe is het legaal om gekochte apparaten aan te passen, al zal in veel gevallen dan de garantie vervallen. Een uitzondering daarop is het aanpassen van kopieerbeveiligingen. Dit is verboden, en ook middelen die bestemd zijn om dit te vergemakkelijken, zijn verboden. Het verspreiden of uit winstbejag in bezit hebben van modchips met een dergelijk doel is een misdrijf. Hetzelfde geldt voor softwarematige aanpassingen aan de firmware.

Inhoudsopgave

Omzeilen van kopieerbeveiliging

De functionaliteit van spelcomputers zoals de Nintendo Wii, Microsoft XBox of de Sony Playstation kan worden aangepast of uitgebreid door het plaatsen van een speciale chip: de modchip. Soms kan het zelfs puur softwarematig, door nieuwe firmware in het apparaat te laden, dan wel de bestaande firmware aan te passen. Een belangrijke reden om modchips te gebruiken, is om de kopieerbeveiliging in de console uit te schakelen of te omzeilen. Zo kan een spel worden gekopieerd, of een gekopieerd spel worden gespeeld.

Omzeilen is een misdrijf

Het is in Nederland niet toegestaan om kopieerbeveiligingen op software te verwijderen of te omzeilen. Artikel 32a van de Auteurswet noemt dat "middelen die uitsluitend bestemd zijn om het zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende verwijderen van of het ontwijken van een technische voorziening ter bescherming van een computerprogramma te vergemakkelijken". Het verspreiden of uit winstbejag in bezit hebben van zulke middelen is een misdrijf.

Een computerspel wordt gezien als software, en daarmee vallen modchips die kopieerbeveiligingen van spellen opheffen of omzeilen, onder dit verbod. Ook aangepaste of vervangende firmware die deze beveiliging omzeilt of uitschakelt, is daarmee verboden.

Het wetsartikel spreekt van "uitsluitend". Dat wordt in de praktijk uitgelegd als "vrijwel alleen maar", omdat er theorie altijd wel andere toepassingen denkbaar zijn voor een modchip. Al was het maar als ballast.

Leveranciers van modchips zijn strafbaar

Een leverancier van modchips is strafbaar wanneer hij modchips aanbiedt of verspreidt, die kopieerbeveiligingen van spellen opheffen of omzeilen. Ook wanneer hij niet commercieel handelt. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor leveranciers van aangepaste firmware.

Privé-bezit uit winstbejag is strafbaar

Een privé-persoon die zelf een modchip bouwt en gebruikt, is alleen strafbaar als zijn gebruik te zien is als "uit winstbejag". Het kunnen spelen van illegaal gedownloade spellen is waarschijnlijk wel te zien als "uit winstbejag". Wie modchips verzamelt (of firmware hackt) om de werking te achterhalen, en alleen legaal gekochte spellen speelt, is daarentegen niet strafbaar.

Buitenlandse spellen

Spellen voor game consoles zijn vaak voorzien van regio-restricties, zodat bijvoorbeeld een in de VS gekocht spel niet werkt in Nederland. Het is juridisch niet duidelijk of een modchip die uitsluitend deze restrictie opheft, legaal is. De vraag is of deze restrictie het spel "beschermt", en zo ja waartegen dan.

Het aantal mensen dat op deze manier spellen importeert, is vrij klein, en het zal dus niet heel geloofwaardig overkomen als je modchips verkoopt "zodat mensen hier hun in Japan gekochte spellen kunnen spelen." Zeker niet als die modchips ook gebruikt kunnen worden voor illegaal gekopieerde spellen.

Maken van reservekopie

Een ander, op zich legitiem doel van modchips is een reservekopie te kunnen maken van een spel. Wie een origineel netjes heeft gekocht, mag daar een reservekopie (backup) van maken als dat "noodzakelijk is voor het beoogde gebruik". Wat dat precies betekent, is niet duidelijk. Wel werd in een vonnis in 2002 geoordeeld dat bij software in ROM's er geen noodzaak is om een reservekopie te maken. Het ging daarbij om Sony Playstation 2 (PS2)-spellen.

Uit het vonnis:

Sony c.s. hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen noodzaak bestaat voor het maken van een reservekopie of backup van een PS-spel, door te stellen dat de stand van het spel op memorycard wordt opgeslagen, welke memorycard gekopieerd kan en mag worden, teneinde het voortzetten van een spel op een ander PS-console mogelijk te maken, terwijl een kopie ook voor een beschadiging niet noodzakelijk is, omdat beschadigingen op eenvoudige wijze kunnen worden hersteld.

Het excuus "het is voor een reservekopie" wordt dus niet snel geaccepteerd. En ook het feit dat de modchip voor een reservekopie kan worden gebruikt, was niet genoeg. Als het voornaamste doel van de modchip is het omzeilen of uitschakelen van een kopieerbeveiliging, dan is deze verboden.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018