Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Spoedcursus auteursrecht: Introductie

Het auteursrecht is het recht om een werk te verveelvoudigen en openbaarmaken. Deze twee termen worden zeer breed uitgelegd. Ook elektronische kopie�n, een vertaling van een werk, en het op Internet zetten van een werk vallen hieronder.

Auteursrecht op een werk krijg je automatisch door het maken van het werk. In sommige landen is registratie met een Copyright Office of nationale bibliotheek mogelijk. Dit biedt dan vaak wat extra voordelen, zoals een rechtszaak mogen starten, of een hogere schadevergoeding mogen eisen van een inbreukmaker.

Inhoudsopgave

De rechten van de auteur

Het auteursrecht beschermt de rechten van auteurs over hun werken van wetenschap, letterkunde of kunst. De Engelse term "copyright" (kopieerrecht) is ietwat misleidend. De rechten die een auteur heeft over zijn werk gaan veel verder dan het exclusieve recht om kopie�n te maken van het werk, zoals the term copyright suggereert. De Franse term "droit d'auteur" of het Nederlandse "auteursrecht" beschrijven de omvang van de bescherming veel duidelijker. De Engelse term copyright is echter door de jaren heen de standaardterm geworden.

De Verenigde Staten is altijd een van de belangrijkste spelers in de wereld van het auteursrecht geweest. De Amerikaanse grondwet erkende al dat auteurs zekere rechten met betrekking tot hun werken verdienden. De eerste auteurswet in de VS dateert uit 1790. Tot vrij kort geleden verschilde de Amerikaanse benadering van het auteursrecht behoorlijk met de rest van de wereld. Het meest dramatische verschil was dat, tot 1989 het vereist was om een werk te registreren met het Copyright Office om auteursrechtelijke bescherming te krijgen.

Automatische bescherming: de Berner Conventie

De meeste Europese landen volgen het principe dat auteursrechtelijke bescherming automatisch verkregen wordt door het scheppen van een werk. Dit principe werd voor het eerst vastgelegd in de Berner Conventie (1886). De Berner Conventie verbiedt expliciet (in artikel 5) dat een lidstaat enige formaliteit kan voorschrijven; rechtelijke bescherming te krijgen.

In 1989 werden de bepalingen uit de Berner Conventie ook van kracht in de Verenigde Staten. Vanaf dat moment verkregen ook Amerikaanse auteurs automatisch auteursrecht op hun werken. Veel Amerikaanse boeken over auteursrecht vermelden nog steeds de oude regels met betrekking tot registratie. Dit leidt nog weleens tot verwarring.

Om de verwarring nog groter te maken is het principe van registratie niet geheel afgeschaft. Om een rechtszaak tegen inbreukmakers in te kunnen stellen, is registratie vereist. Daarnaast biedt registratie de mogelijkheid om een hogere schadevergoeding te krijgen, in plaats van alleen de werkelijke schade vergoed te krijgen.

Alle delen van deze spoedcursus

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018