Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Veel Voorkomende Vragen over MP3's

Mag ik MP3's maken van mijn eigen CD's?

Ja. Volgens artikel 16b Auteurswet 1912 is het toegestaan om een kopie te maken van een auteursrechtelijk beschermd werk, mits die kopie enkel en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik. Je mag dus rustig je CD-collectie naar MP3 omzetten op je harddisk. Ook mag je die collectie dan meenemen naar je werk en daar afspelen, mits je dat maar niet over de bedrijfs-intercom doet.

Mag ik MP3's maken van een geleende of gehuurde CD?

Ja. Artikel 16b van de Auteurswet 1912 zegt niet dat je de rechtmatige verkrijger moet zijn van een werk om er een kopie voor jezelf van te mogen maken. Die bepaling stamt nog uit de tijd dat het maken van kopietjes thuis dusdanig moeilijk was dat dit nooit een serieus probleem kon vormen voor auteursrechthebbenden.

Mag ik MP3's downloaden van een website of een file sharing netwerk?

Ja, mits je die kopie (want die ben je feitelijk aan het maken als je downloadt) maar uitsluitend voor eigen oefening, studie of gebruik maakt. Je hebt geen toestemming van de maker nodig, en je hoeft het origineel niet in je bezit te hebben. Je mag de gedownloade MP3's echter niet aan derden ter beschikking stellen.

Zie voor meer informatie De thuiskopie in het Nederlands auteursrecht.

Mag ik die MP3's dan vervolgens op een website zetten?

Nee. Het is niet toegestaan om werken zoals muziek openbaar te maken, dat wil zeggen, ze aan derden aan te bieden. Het mechanisme is irrelevant. De rechter zal alleen kijken naar het eindresultaat: geef jij het werk weg, dan maak je het openbaar, en dan moet je schadevergoeding betalen aan de auteursrechthebbende.

Dus ik mag een MP3 van Internet downloaden, maar hem daar niet op aanbieden?

Ja, daar komt het wel op neer.

Het op een website, of via KaZaa of een vergelijkbaar systeem aanbieden van je MP3-collectie is niet toegestaan zonder toestemming van de makers van die muziekwerken. Dat kan je op een schadevergoeding komen te staan. De downloader kan zich verweren door te stellen dat hij voor eigen oefening, studie of gebruik downloadt. Hij moet dan alleen niet die MP3’s vervolgens zelf ook weer gaan sharen! Dus alleen de echte leeches zijn legaal. :-)

Mag een kort stukje van een muziekwerk wel?

Dit is niet geheel duidelijk. In het verleden heeft de BUMA/Stemra verklaard dat het toegestaan is om een muziekfragment van maximaal 30 seconden aan te bieden vanaf een Website. De huidige site vermeldt hier echter niets over, en in de lijst met verschuldigde royalties worden "fragmenten" tegen gereduceerd tarief genoemd. Het lijkt er dus op dat deze vrijstelling niet meer geldt.

Het aanbieden van een kort stukje van een muziekwerk als citaat mag natuurlijk wel. Het moet dan gaan om een stukje muziek dat relevant is voor het artikel waar het bij staat. Het artikel moet dan een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling zijn, bijvoorbeeld een bespreking van het liedje of een vergelijking van verschillende 'covers' van hetzelfde muziekstuk. Ook is bronvermelding verplicht. Lees verder in Citeren van muziek - het geluidscitaat.

Is het aanbieden of verspreiden van MP3's strafbaar?

Strafbaar wil zeggen dat je er de gevangenis voor in kunt gaan, omdat het een overtreding of misdrijf is. Opzettelijke inbreuk op het auteursrecht is een misdrijf (artikel 31 Aw). Het is dus strafbaar, al zal de Officier van Justitie niet snel tot vervolging overgaan tenzij je echt grootschalig bezig bent.

Echter, dat pleit je niet vrij: er is ook nog de auteursrechthebbende die een civiele zaak tegen je kan starten. Zeg maar op dezelfde manier als dat ik dat zou doen als jij bij mij thuis een vaas brak. Of dat nou strafbaar is of niet, doet er niet toe; ik heb door jouw toedoen schade geleden, en die moet jij betalen.

Mag ik een link leggen naar een MP3 op de site van iemand anders?

In Nederland geldt dat een hyperlink in principe mag, als het gaat om rechtmatig openbaar gemaakte werken. In bijzondere gevallen, zoals dieplinken naar een film of het "framen" kan dat wel eens anders liggen. Voor onrechtmatig openbaar gemaakte werken, zoals MP3's die zonder toestemming worden aangeboden, is er geen duidelijke jurisprudentie.

In 1999 besliste de rechter in de zaak van Scientology vs XS4All dat een provider onzorgvuldig handelt (en dus schadeplichtig is) als hij hyperlinks niet weghaalt nadat hij gewezen is op de aanwezigheid van die links. Deze zaak werd in hoger beroep vernietigd. Er is dus geen juridische toets meer voor dergelijke situaties.

In Belgi� geldt dat een ISP alleen de plicht heeft om links te verwijderen/blokkeren als de klager specifiek aanwijst welke links "illegaal" zijn, en bewijs aanlevert waarom. Blijkt de klacht onterecht, dan is de klager aansprakelijk voor de schade die de klant leed.

Zie ook De inbreukmakendheid van hyperlinks.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018