Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Auteursrechtelijke mythes rondom MP3

Elektronische distributie van muziek is een erg nieuw onderwerp, en erg populair. Auteursrecht is voor veel mensen niet iets waar ze dagelijks mee te maken hebben. Tegelijkertijd hebben juristen vaak weer minder kennis van de techniek achter elektronische distributie. Dat heeft er lange tijd toe geleid dat het niet duidelijk was wat nu wel en niet mag. Veel in theorie niet toegestane handelingen werden lange tijd getolereerd of over het hoofd gezien. Dit heeft er toe geleid dat er diverse mythes en fabeltjes in omloop kwamen over wat nu wel en niet mag met MP3's.

De bekendste fabels omtrent MP3 en auteursrecht zijn:

Inhoudsopgave

Het auteursrecht is niet van toepassing op MP3

Fout. Muziekwerken zijn expliciet auteursrechtelijk beschermd (zie artikel 10, lid 1 sub 5 van de Auteurswet 1912). Het maakt niet uit in welke vorm een muziekwerk wordt vastgelegd en/of gedistribueerd.

Iets dat van Internet gedownload is, is vrij van rechten

Fout. Het auteursrecht is net zo goed van toepassing op elektronische vastleggingen van werken, zoals MP3's op Internet. De auteurswet is technologie-neutraal. Het feit dat het te downloaden was, betekent niet dat de rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. En zonder diens toestemming mag het niet worden gedownload.

Downloaden voor strikt eigen gebruik (een zogeheten thuiskopie) is wel toegestaan. Zo'n thuiskopie mag echter nooit verder worden verspreid of op een andere manier aan derden worden gegeven.

Als er geen "copyright" bij staat, is kopi�ren legaal

Fout. Het auteursrecht verkrijg je door een werk te maken, niet door er een copyright-symbool bij te zetten. En het vervalt niet als je vergeet dat symbool er bij te zetten.

Bovendien, in de meeste gevallen is zo'n copyright-symbool er zeer gemakkelijk af te halen. Het zou dan wel erg makkelijk zijn om iemands auteursrecht buiten spel te zetten.

Legaal gekochte CD's mag je online aanbieden

Fout. Door het kopen van een CD verkrijg je het recht deze drager overal voor jezelf af te mogen spelen. Ook mag je die CD doorverkopen, verhuren of uitlenen. Wat niet mag, is de inhoud van de CD dupliceren (behalve voor jezelf) en die aan derden geven.

Aanbieden zonder commerci�le motieven is legaal

Fout. De Auteurswet geeft de rechthebbende het recht op te treden tegen elke openbaarmaking, en bevat geen uitzonderingen omtrent al dan niet commerci�le openbaarmakingen. Het feit dat je niet commercieel bezig was, kan hooguit van invloed zijn op de hoogte van de schadevergoeding.

Ik betaal al een opslag op mijn CD-R's, dus ik mag kopi�ren!

Onjuist. Een thuiskopie is op zich legaal, maar omdat er wel erg veel thuis gekopieerd wordt, lopen artiesten toch aardig wat inkomsten mis en dat is zielig. Vandaar dat er een opslag op alle gegevensdragers zit, een soort 'gemiddelde' vergoeding voor wat wij allemaal thuis kopieren. Dat wil dus niet zeggen dat de kopie daarmee 'legaal' is geworden (dat wil zeggen, dezelfde status krijgt als een exemplaar uit de winkel). Voor een thuiskopie geldt dat deze niet verder verspreid mag worden.

De opslag of heffing wordt betaald door fabrikanten aan de stichting de Thuiskopie. Die fabrikanten, ook niet gek, berekenen dit door aan de klant.

De waarheid zit dus in het midden: je mag downloaden en voor jezelf bewaren, maar niet uploaden of sharen. En je betaalt voor dat downloaden via de bandjes, CD's, DVD+RW's en andere dragers waar je het op zet.

Aanbieden mag, mits je maar voorwaarden stelt aan de downloaders

Een populaire mythe is dat aanbieden van muziek onder voorwaarden wel mag. Die voorwaarden komen vaak neer op "zo doet het niemand kwaad". Dit helpt je echter niet. Aanbieden mag nooit zonder toestemming van de rechthebbende. De bekendste voorwaarden zijn:

U moet de originele CD in uw bezit hebben om de MP3 te mogen downloaden

Fout.

Deze mythe is volgens mij gebaseerd op een foutief begrip van het begrip thuiskopie. Het is toegestaan om voor jezelf een kopie te maken van een werk. Ook mag je, behalve bij muziekwerken, anderen die kopie speciaal voor jou laten maken.

Dit betekent echter niet dat de aanbieder van die MP3's rechtmatig bezig is.

U moet deze MP3 binnen 24 uur deleten of het album kopen

Irrelevant. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar dat staat nergens zo in de wet. Een kopie van een werk is legitiem of niet, en daar hangt geen tijdsfactor aan. Evaluatieversies bestaan alleen bij software, en dan ook nog eens alleen als de maker van die software daarvoor kiest.

Deze site is alleen voor promotionele doeleinden

Irrelevant. Tenzij de artiest je heeft gevraagd om die promotie te regelen, is het niet toegestaan zijn werk te verspreiden als promotie.

Ook zogenaamde "evaluatie" sites, waarbij je de muziek kunt downloaden om te beslissen of je de CD wilt kopen of niet (zie ook de vorige mythe), zijn dus fout bezig. Alleen de maker van die CD mag beslissen of er een evaluatie-site mag worden opgezet voor die CD.

Steun de artiest en koop het album!

Irrelevant. Het is erg aardig dat je mensen aanmoedigt het album te kopen, maar dat geeft je niet het recht de muziek van het album gratis weg te geven.

CD's zijn vaak erg duur. Ik kan me goed voorstellen dat mensen liever eerst willen horen wat er op een CD staat alvorens die te kopen. Maar als de platenmaatschappij dat niet wil, heb je pech.

Zweer dat u niet van de BUMA bent en geen aangifte gaat doen

De volgende briljante vonst verdient een plaatsje apart:

I, under penalties of perjury solemnly declare and affirm the following:

Wie BEDENKT dit soort dingen???

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018