Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Aanvragen van auteursrecht

Wie een tekst, foto of ander werk maakt, heeft daar automatisch auteursrecht op. Er is geen aanvraagprocedure zoals bij een octrooi (patent) of een merk. Ook hoeft een auteursrecht niet bij een officiiële instantie aangemeld, geregistreerd of gedeponeerd te worden. Er is ook geen vereiste om een copyright vermelding te voeren. Het copyright-teken (©) of de zin "All rights reserved" is dus niet nodig.

Inhoudsopgave

Auteursrecht is automatisch

Auteursrecht geldt automatisch. Er is geen registratie, depot, vastlegging of andere formaliteit nodig om auteursrecht te kunnen claimen.

Auteursrecht door maken

Wie een tekst, foto of ander werk maakt, heeft daar automatisch auteursrecht op. Er is geen aanvraagprocedure zoals bij een octrooi (patent) of een merk. Ook hoeft een auteursrecht niet bij een officiële instantie aangemeld, geregistreerd of gedeponeerd te worden.

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet een werk origineel zijn. Dit betekent dat de maker het werk onafhankelijk van andere werken moet hebben gemaakt, en dat er enige creativiteit nodig was voor de schepping. Een afgeleid werk is gedeeltelijk gebaseerd op een ander werk, maar komt wel zelfstandig voor auteursrecht in aanmerking. Lees verder in Spoedcursus auteursrecht: Vereisten voor auteursrechtelijke bescherming.

Registratie kan handig zijn

Het is dus makkelijk om een auteursrecht te krijgen, maar het is zo wel lastig om later te bewijzen dat je de maker bent van een werk. Daar kan een registratie nuttig bij zijn. Wie immers de oudste versie van een werk heeft, moet daar wel de maker van zijn. Er zijn diverse instanties, zoals de notaris en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, die een registratie of datering kunnen uitvoeren. Een envelop met het werk er in naar jezelf sturen heeft echter geen juridische waarde. Lees verder in Registreren van auteursrecht.

Geen copyright notice nodig

Het opnemen van een copyrightteken (©) of een copyright notice bij het werk is niet nodig.

De copyright notice

De copyright notice wordt gebruikt om aan te geven dat een auteur actief zijn auteursrecht claimt. In het verleden kon de afwezigheid van een dergelijke vermelding betekenen dat het auteursrecht op het werk kwam te vervallen. Tegenwoordig is er geen juridisch vereiste meer om een copyright vermelding te voeren. De vermelding kan echter nog steeds nut hebben als aanduiding dat de rechthebbende geeft om zijn auteursrecht. Lees verder in De copyright notice.

Het copyrightteken

Het copyrightteken (©) is een van de beroemdste symbolen ter wereld. Het oorspronkelijke doel van dit symbool was om aan te geven dat een geldig auteursrecht was verleend voor het werk waar het symbool op stond. Tegenwoordig wordt auteursrechtelijke bescherming automatisch verleend, en het opnemen van een copyright symbool of andere verklaring (notice) is niet nodig. Desondanks kan het copyright symbool gebruikt worden als korte aankondiging dat de auteursrechthebbende om zijn auteursrecht geeft. Lees verder in Het copyright symbool.

All rights reserved

Bij een copyright vermelding wordt vaak "All rights reserved" vermeld. Deze zin heeft geen juridische betekenis. Lees verder in De zin "All rights reserved".

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018