Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Aansprakelijkheid

Internetrecht: Actualiteiten en commentaar

Aansprakelijkheid: De laatste berichten van de Iusmentis blog

XML error: > required at line 32

Lees alle berichten op mijn blog.

Met mijn nieuwsbrief krijg je de laatste blogs wekelijks in je mailbox.

Wie ergens aansprakelijk voor is, moet de daardoor ontstane schade vergoeden. Dat geldt op internet net zo goed. Providers hebben een bijzondere positie: zij zijn in principe niet aansprakelijk voor wat hun klanten doet. Onder omstandigheden geldt dit ook voor website-beheerders.

Door ICT-jurist Arnoud Engelfriet (blog, contact).

Aanbieders van internetdiensten, zoals providers maar ook forumbeheerders en soms zelfs bloggers, hebben in theorie de mogelijkheid om alles wat ze plaatsen, aanbieden en/of doorgeven te controleren. Wie iets publiceert, is dan ook in principe aansprakelijk voor bijvoorbeeld inbreuk op auteursrecht van anderen, of als sprake is van smaad of laster. De wet beperkt deze aansprakelijkheid echter wanneer het gaat om materiaal van anderen.

Een provider die slechts materiaal doorgeeft, bijvoorbeeld opgehaalde webpagina's of verzonden e-mails, is niet aansprakelijk voor de inhoud van dat materiaal. Ook niet als ze het tijdelijk cachen.

Een provider die materiaal van anderen opslaat en publiceert, bijvoorbeeld een webhoster of forum, is aansprakelijk als hij weet of moet weten dat het materiaal onrechtmatig is en het vervolgens niet weghaalt.

Gerelateerd: Beveiliging, Maatschappij, Meningsuiting, Zakendoen op internet

Uitgelicht

Aansprakelijkheid van providers
De aansprakelijkheid van aanbieders van internet-diensten (providers) is wettelijk geregeld. Een provider die alleen informatie doorgeeft, is niet aansprakelijk voor die informatie. Hetzelfde geldt voor een hostingprovider, mits hij de informatie weghaalt zodra deze onrechtmatig blijkt te zijn. Wel kunnen providers verplicht worden adresgegevens van klanten af te geven. »»
Afgeven van klantgegevens
Om iemand aansprakelijk te stellen voor onrechtmatig gedrag op internet, zijn zijn adresgegevens nodig. In de meeste gevallen heeft alleen zijn provider die gegevens. Op grond van jurisprudentie zijn providers verplicht deze NAW-gegevens af te geven als de eiser daar een redelijk belang bij heeft. »»
Aansprakelijkheid voor user-generated content
Op steeds meer sites kunnen mensen zelf 'user-generated content' plaatsen, rechtmatig of onrechtmatig. Dit roept de vraag op in hoeverre de beheerders van die site daarvoor aansprakelijk zijn. In zijn scriptie beantwoordt jurist Ben Zevenbergen deze vraag. »»
Aansprakelijkheid en schadevergoeding
Wie een ander ten onrechte schade berokkent, moet deze vergoeden, zo bepaalt art. 6:162 van ons Burgerlijk Wetboek (BW). Bij zo'n onrechtmatige daad moet sprake zijn van een toerekenbare onrechtmatige gedraging van een persoon. En de schade moet een gevolg zijn van de onrechtmatige gedraging van een persoon. »»

Alle artikelen

Gronden voor aansprakelijkheid

Wanneer aansprakelijk

Identificatie van klanten

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018